Z uwagi na rosnący popyt w korzystaniu z usług osób jakimi są pośrednicy nieruchomości, z roku na rok można zaobserwować wzrost liczby osób wykonujących tą profesję

Z uwagi na rosnący popyt w korzystaniu z usług osób jakimi są pośrednicy nieruchomości, z roku na rok można zaobserwować wzrost liczby osób wykonujących tą profesję. Korzystanie z pomocy pośrednika nieruchomości zaoszczędzi sporo czasu oraz usprawni cały proces związany z zakupem, sprzedażą lub najmem mieszkania.

W związku z ustawą deregulacyjną, która zaczęła obowiązywać od 2013 r. usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami można świadczyć bez uzyskania specjalistycznej licencji (która do 2013 roku była wymagana). Każdy podmiot który chce wykonywać usługi pośrednictwa jest zobowiązany obecnie do zarejestrowania działalności gospodarczej, wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Powinien także dawać rękojmię prawidłowo i rzetelnego wykonywania swojego zawodu. Z uwagi na dużą liczbę pośredników nieruchomości przed skorzystaniem z usług konkretnego warto sprawdzić, czy posiada on wykupione obowiązkowe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami – dlaczego jest tak ważne?

Ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami (https://iexpert.pl/posrednik-nieruchomosci/) są obligatoryjnym elementem prowadzenia działalności pośrednictwa i zabezpieczają one kupującego na wypadek wyrządzenia przez pośrednika szkód wynikających z działania lub zaniechania pośrednika. Taki obowiązek na pośredników nakłada art. 181 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do legitymowania się nim zobowiązane są zarówno spółki jak i podmioty prowadzące jednoosobową działalności gospodarczą. Zakres umowy ubezpieczenia OC powinien być tożsamy z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, z kolei suma gwarancyjna powinna opiewać na kwotę 25 tys. euro w ubezpieczeniu rocznym. Co ważne, ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami powinny obejmować nie tylko szkody wyrządzone bezpośrednio przez samego pośrednika ale także te, które zostały wyrządzone przez osoby działające pod jego nadzorem.

Posiadanie ubezpieczenia OC jest nie tylko spełnieniem obowiązku wynikającego z ustawy ale także ogranicza ryzyko wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej oraz daje większą wiarygodność wobec partnerów i potencjalnych klientów.